+48 52 379 91 62

Administratorem danych osobowych jest Hotel Best Inn*** Restauracja z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Łochowska 69; tel. 695 777 327.

Administrator danych osobowych przetwarzając dane nie podejmuje automatycznych decyzji oraz nie prowadzi procesu profilowania klientów w myśl ustawy RODO.

Pobieramy niezbędną ilość danych od Ciebie i przetwarzamy dane w celu realizacji zamówienia oraz w celu marketingowym. W tym celu pobieramy od Ciebie dwie zgody. Pierwsza zgoda jest niezbędna abyśmy mogli zrealizować zamówienie i utrzymywać konto stałego klienta, druga zgoda jest po to abyśmy mogli wysyłać Tobie kody promocyjne i materiały reklamowe.

Zgoda na przetwarzanie w celu realizacji zamówienia

Oświadczam, iż zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hotel Best Inn*** Restauracja z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Łochowska 69; NIP: 9531122657, REGON: 091318731, w celu realizacji zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawa przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługa informatyczna administratora danych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie w celu marketingowym

Oświadczam, iż mam ukończone 16 lat oraz zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hotel Best Inn*** Restauracja z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Łochowska 69; NIP: 9531122657, REGON: 091318731, w celu marketingowym. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawa przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługa informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo zadania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgadzając się na przetwarzanie danych w celu marketingowym, wyrażasz zgodę na otrzymywanie kodów promocyjnych droga SMS, e-mail (ulotka internetowa). Dane, jakich używamy pochodzą z konta stałego klienta. Zgodę możesz wycofać w każdej chwili, jak również możesz zezwolić nam na tylko jeden z wybranych kanałów dystrybucji kontaktując się z Administratorem danych osobowych: recepcja@bestin.pl